dj-boy-boy 發表於 09-4-20 22:01:10

新裝備出現

這是我在國戰中照下來的....
想不到會有這種弓的出現喔.....

水羽 發表於 09-4-21 18:12:18

不過你將來也看不到了....
因為她被永久停權~_~"

紫微星 芯╭☆ 使用非法程式 否 2009/4/21 永久停權
----------------------------------------------------------------------------
圖中有人說是電腦的問題@@
會不會是改圖而已............

那應該是新版冰之星的外觀.....!!!
頁: [1]
檢視完整版本: 新裝備出現