mike4105 發表於 08-1-21 09:23:55

華義所有網頁不能開??今天出現的異常狀況

我呆了..:震驚
今天要玩SF才發現都開不起來
其他網頁都可
華義除外..
沒辦法玩SF好無聊喔
:哭泣
沒人回覆啊..
不知爲啥會醬子..
大大知道一定要告訴偶><
------------------------
十點半
------------------------
又可以玩了@@
華裔的網頁又回來了..
超怪

[ 本文最後由 mike4105 於 08-1-21 10:37 AM 編輯 ]
頁: [1]
檢視完整版本: 華義所有網頁不能開??今天出現的異常狀況