kbnspo 發表於 06-12-21 12:41:23

人數再次衝爆伺服器,下午一點整裝再出發

原文親愛的玩家您好:
為有效疏散流量,伺服器將關閉,今日12/21(四)下午13:00再次開放
,造成玩家不便,敬請見諒。

                                                            台灣網禪營運團隊 敬上
= =

延後1小時

爱一个人 發表於 06-12-21 12:46:28

闷.............
頁: [1]
檢視完整版本: 人數再次衝爆伺服器,下午一點整裝再出發