jackl5168 發表於 05-3-27 17:10:48

馬超VS姜維.......純屬討論性質

如主題

兩個如果打起來 誰會贏呢


姜維給我感覺好像馬超第二說

蜀將好多帥又猛的呢


例如趙雲 關興 張苞 馬超.....等等
頁: [1]
檢視完整版本: 馬超VS姜維.......純屬討論性質